Admin Admin
Admin
SK | DE
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow

Infúzne clony – chemické injektáže


Hydroizolačná vrstva sa pri týchto metódach vytvára tak, že sa do vlhkého muriva napustí látka, ktorá prenikne do pórov, kapilár a trhlín. Presýtená zóna muriva bráni vzlínaniu vody a plní funkciu dodatočnej hydroizolácie.

Do muriva sa vyvŕtajú otvory v jednom alebo dvoch radoch nad sebou s prestriedaním. Priemer vŕtanej diery je v rozpätí 15 až 42 mm a jej hĺbka je o 50 až 100 mm kratšia, ako je hrúbka muriva. Silnejšie murivo sa vŕta z oboch strán. Vzájomná vzdialenosť vrtov je najčastejšie 100 až 150 mm, podľa poréznosti muriva. Horizontálna rovina vrtov musí nadväzovať na rovinu podlahovej alebo vertikálnej hydroizolácie.

Podľa spôsobu aplikácie možno chemické injektáže rozdeliť na:

 - beztlakové
 - s hydrostatickým pretlakom
 - tlakové
 - termicky aktivované