Admin Admin
Admin
SK | DE
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow
slideshow

Podrezanie muriva

 

Zo statického hľadiska sa vytýčia úseky na sanáciu zavlhnutého muriva. Murivo sa za pomoci strojného zariadenia podreže čím vznikne ložná špára. Ložná spára sa vyčistí od drobných nečistot a prachu čím je ložná špára pripravená na  vloženie  dodatočnej  izolácie. Do takto pripavenej špáry sa vloží hydroizolačný pás. Hydroizolačný pás je prevažne HDP fólia hr. 1,5mm alebo Fatrafol 1,5mm. Hyroizolačný pás sa prekrýva na spoji 5cm, izolácia sa nechá prečnievať dostatočne, na napojenie izolácie podlahy. Na statické zabezpečnie muriva sa používajú špeciálne kliny, k tomu účelu vyrobené, ktoré sa dávajú v počte 6 kusov na bežný meter  z oboch strán, čo je dôležité na statické zabezpečenie muriva. Takto pripravené kliny sa zatlčú do muriva. Kliny sa zatlčú z oboch strán do ložnej špáry a môže sa v podrezávaní muriva ďalej pokračovať po vytýčených úsekoch.

 


Izolácia metódou podrezania vlhkého muriva reťazovou pílou s vložením hydroizolačnej fólie.
Táto technológia je dvojstupňová.

 - v prvom stupni sa vykoná oddelenie muriva – prerezanie muriva
 - v druhom stupni sa vloží nová hydroizolácia a špára sa uzavrie pevnostnými klinmi s injektážou

 

Reťazová píla má jednotlivé články reťaze z tvrdokovu. Je určené pre tehelné murivo s rovnou ložnou špárou.

Popis technológie

 - odstránenie omietky v mieste rezania.
 - podklad pozdĺž muriva musí byť tvrdý a dostatočne pevný v šírke cca 1,50 m pre pojazd stroja.
 - po prerezaní 1m dĺžky muriva sa drážka prečistí a vloží sa niektorý z typov izolácie z polyetylénu alebo skleneného laminátu o hrúbke 1,5-2 mm a zaklinuje.
 - cyklus sa opakuje po záberoch, presahy izolačných dosiek musia byť minimálne 5 cm. Týmto spôsobom je možné podrezať a vyklinovať naraz až 30 m muriva.
 - prerezávanie rohov a kútov je vykonávané ručnou pílou.
 - vyplňovanie drážok sa obojstranne omietne cementovou maltou s vodoodpudivými prísadami. Po 80 – 100 cm sa vložia injektážne trúbky. Zmes 20% piesku a 80% cementu a plastifikátora sa pomocou injektážneho zariadenia vstrekuje tlakom 0,1 MPa do pripravených otvorov.
 - špára sa stáva vodonepriepustnou.
 - povrchová úprava muriva pomocou sanačnej omietky.

 

Vzlínajúca vlhkosť


Vlhkosť preniká cez poškodený alebo chýbajúci horizontálny uzáver alebo cez vonkajšiu izoláciu do muriva a stúpa kapilárne.
v prvom stupni sa vykoná oddelenie muriva – prerezanie muriva.
v druhom stupni sa vloží nová hydroizolácia a špára sa uzavrie pevnostnými klinmi s injektážou.
reťazová píla má jednotlivé články reťaze z tvrdokovu. Je určené pre tehelné murivo s rovnou ložnou špárou.